Richtlijnen RIVM

De mondkapjes van BIOfabrics zijn gemaakt volgens de richtlijnen van het RIVM